Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Om du bara nöjer dig med det bästa är EasyStand ståträningshjälpmedel något för dig!

EasyStand är ett stabilt och enkelt ståträningshjälpmedel för brukare i alla åldrar.

Uppresningen sker steglöst med hydraulik, vilket ger brukaren att med ett enkelt handgrepp själv välja uppresningstakt från sittande till stående position.

Att stå är nödvändigt för att bevara en människas hälsa. Personer som använder rullstol för att förflytta sig bör stå regelbundet som en del av sin rehabilitering.

För att detta ska bli möjligt krävs ett hjälpmedel som är enkelt att använda.

EasyStand ger möjlighet att enkelt kunna ändra från sittande till stående ställning.