Ny-release Zitzi Pengy Pro!

Uppdaterat chassi:
Högre körbåge
Hårdare fjädring
Ny/enklare tilt mekanism (ökad tilt framåt/bakåt)

Uppdaterad Sits:
Helt ny bas (förstärkt) med ryggfällning
Liggläge/viloläge till 160 grader
Fäste för fotstöd i basen
Ny sufflett med uppdaterat/starkare fäste