Med PluriMeter får du möjlighet att mäta vinkelförhållandet mellan olika kroppsdelar vid utprovning av hjälpmedel.