CerviStöd är ett cervikalt huvudstöd som ger ett mycket bra stöd.

Lätt att forma om för individuell passform. Finns i sex olika storlekar.