Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Arbetet med Zitzi Clozitt påbörjades när våra brukare, anhöriga och personal eftersökte samma funktion i sittandet som de fått i Zitzi Delfi och Zitzi Sharky också på toaletten, något marknaden inte kunde tillgodose.

Zitzi Clozitt-serien är hygiensitsar i rostfritt stål för att kunna brukas i våtutrymmen. Serien har tätt följt utvecklingen av Delfi och Sharky och är tillverkad med samma vision som dessa sittsystem.

Zitzi Clozitt-serien har nyligen vidareutvecklats och enklare och fler funktioner och mycket mer stabilt.

Serien har också i samarbete med Urotarmhab inom Regionhabiliteringen på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg produktutvecklats vidare med en ytterligare familjemedlem, StarFish.

StarFish har med sina funktioner gett oss möjligheten att underlätta för barn och ungdomar med neurogen blås- och tarmstörning.