Anatomic SITT AB utvecklar, tillverkar, säljer och anpassar funktionella sitt- och ståträningshjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna med svåra sitt- och ståproblem.

Anatomic SITT AB´s affärsidé är att finna en komplett lösning till funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna med svåra sitt- och ståproblem och i och med det höja livskvalitén för patienten.

Våra kunder finns i Europa och övriga världen. Vi representerar leverantörer ifrån USA, Canada, Danmark, England och Spanien.

För oss på Anatomic SITT AB är kvalitet att tillgodose och uppfylla kundens behov och förväntningar genom att erbjuda stor kunskap, erfarenhet och flexibilitet så att kunden därigenom erhåller funktionella produkter och ”lösningar”. Detta gör vi genom en välutbildad och motiverad personal varför arbetsmiljö och naturmiljö ständigt är i fokus.

Vår största miljöpåverkan uppkommer vid transporter samt förbrukning av material i vår tillverkningsprocess. För att minimera miljöpåverkan strävar vi efter att samordna transporter samt utnyttja materialet på bästa sätt genom att effektivisera våra tillverkningsprocesser.

Miljö- & Kvalitetspolicy 
Klicka på länken nedan för att se certifikat.

Certifikat Anatomic SITT AB

Ständiga förbättringar och kritisk granskning är ledord i vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete.

Vi lyssnar till kundernas krav och förväntningar och varje utfört arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Vi betraktar existerande lagar, miljökrav, arbetsmiljökrav och andra föreskrifter som minimikrav.

Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken och strävar efter att förebygga föroreningar och hushålla med naturens resurser.

Vi strävar kontinuerligt efter att höja kompetensen och medvetenheten i kvalitets-, miljö och arbetsmiljöfrågor hos alla våra anställda

Vid bedömning av affärspartners betraktar vi aktivt kvalitets- och miljöarbete som en merit.

Denna kvalité- och miljöpolicy gäller för Anatomic SITT AB som arbetar med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 enligt Hackeforsmodellen i Risängens  Miljö- och kvalitetsgrupp.

bo_sign
Bo Eriksson
Verkställande Direktör