Slide background

Anatomic SITT AB har många års erfarenhet och en samlad kompetens när det gäller att finna lösningar för barn, ungdomar och vuxna med svåra sittproblem.

Design och kvalitet är en självklarhet för oss.

Vår affärsidé är att utveckla och producera funktionella sitt- och ståhjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna.

Vi har definierat och dokumenterat rutiner för hur kvalitetsplaner ska utarbetas och styra verksamheten.

Vi upprättar även kvalitetsplaner för individuella projekt. Kvalitetsmålen utarbetas och trimmas varje år i samband med budgetarbetet utifrån uppsatta mätpunkter.

Vi är även miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Återförsäljare

AnatomicSitt-world-02-2